ผู้บริหาร

นายนุกูล เทศสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียนวัดไชยธารา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/07/2018
ปรับปรุง 12/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 33447
Page Views 35031
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
2 โรงเรียนสุเหร่าคู้ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
3 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
4 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
5 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
6 โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
7 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
8 โรงเรียนวัดรามัญ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
9 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
10 โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 0-3858-5113
11 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
12 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
13 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
14 โรงเรียนวัดบึงตาหอม ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
16 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 0-3854-9095
17 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
18 โรงเรียนบ้านคลอง 21 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
19 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
20 โรงเรียนปากคลองบางขนาก บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
21 โรงเรียนคลองตันคลอง 18 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
22 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
23 โรงเรียนวัดประจำรัง บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
24 โรงเรียนวัดประชาบำรุง บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
25 โรงเรียนบึงเทพยา บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว
26 โรงเรียนสุเหร่าแคราย บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว
27 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว
28 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว
29 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
30 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
31 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
32 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
33 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
34 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
35 โรงเรียนวัดไผ่ดำ ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว
36 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว
37 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว 0-3859-3356
38 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว 0-2988-2036
39 โรงเรียนวัดคลองเจ้า ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว
40 โรงเรียนวัดแคราย ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว
41 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว
42 โรงเรียนปากบึงสิงโต สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว
43 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว
44 โรงเรียนวัดคลอง 18 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
45 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
46 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
47 โรงเรียนบึงสิงโต หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
48 โรงเรียนหมอนทองวิทยา หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
49 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
50 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
51 โรงเรียนวัดตะพังคลี โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
52 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
53 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
54 โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
55 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
56 โรงเรียนวัดบางสาย โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
57 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว
58 โรงเรียนวัดบางไทร โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว
59 โรงเรียนคลองพานทอง ท่าข้าม บางปะกง
60 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 ท่าข้าม บางปะกง
61 โรงเรียนวัดบางแสม ท่าข้าม บางปะกง
62 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ท่าสะอ้าน บางปะกง
63 โรงเรียนจันทร์เจริญ ท่าสะอ้าน บางปะกง
64 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน บางปะกง
65 โรงเรียนวัฒนาลัย บางปะกง บางปะกง
66 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง บางปะกง
67 โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) บางปะกง บางปะกง
68 โรงเรียนพระพิมลเสนี บางปะกง บางปะกง
69 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง บางปะกง บางปะกง
70 โรงเรียนวัดบน บางปะกง บางปะกง 0-3853-1543
71 โรงเรียนวัดล่าง บางปะกง บางปะกง
72 โรงเรียนอนุบาลขวัญตา บางปะกง บางปะกง
73 โรงเรียนบ้านบางข้าว บางผึ้ง บางปะกง
74 โรงเรียนวัดบางผึ้ง บางผึ้ง บางปะกง
75 โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง
76 โรงเรียนมารดานฤมล บางวัว บางปะกง
77 โรงเรียนวัดบางวัว บางวัว บางปะกง 0-3853-8597
78 โรงเรียนวัดบางสมัคร บางสมัคร บางปะกง
79 โรงเรียนวัดบางเกลือ บางเกลือ บางปะกง
80 โรงเรียนอนุบาลจันทรา บางเกลือ บางปะกง
81 โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ บางปะกง
82 โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพา บางปะกง
83 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สองคลอง บางปะกง 038-528129
84 โรงเรียนสกัด 80 สองคลอง บางปะกง
85 โรงเรียนบ้านสีล้ง สองคลอง บางปะกง
86 โรงเรียนวัดสองคลอง สองคลอง บางปะกง
87 โรงเรียนวัดสุขาราม(วัดสามแยก) หนองจอก บางปะกง
88 โรงเรียนคลองขวาง หนองจอก บางปะกง
89 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) หอมศีล บางปะกง
90 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม หอมศีล บางปะกง
91 โรงเรียนสกัด 40 หอมศีล บางปะกง
92 โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม หอมศีล บางปะกง
93 โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน บางปะกง
94 โรงเรียนวัดลาดบัว คลองขุด บ้านโพธิ์
95 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม คลองขุด บ้านโพธิ์
96 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส คลองขุด บ้านโพธิ์
97 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
98 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
99 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ(ศิริประชาบำรุง) คลองประเวศ บ้านโพธิ์
100 โรงเรียนวัดดอนทราย ดอนทราย บ้านโพธิ์
101 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ท่าพลับ บ้านโพธิ์
102 โรงเรียนผาณิตวิทยา บางกรูด บ้านโพธิ์
103 โรงเรียนวัดผาณิตาราม บางกรูด บ้านโพธิ์
104 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
105 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
106 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร ลาดขวาง บ้านโพธิ์ 0-3857-7097
107 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ลาดขวาง บ้านโพธิ์
108 โรงเรียนจันทร์ประชาสฤษฎิ์ สนามจันทร์ บ้านโพธิ์
109 โรงเรียนวัดกระทุ่ม สนามจันทร์ บ้านโพธิ์
110 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์
111 โรงเรียนหนองหน้าบ้าน สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์
112 โรงเรียนวัดสามกอ สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์
113 โรงเรียนวัดอินทาราม หนองตีนนก บ้านโพธิ์
114 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ หนองบัว บ้านโพธิ์
115 โรงเรียนวัดคลองสวน เกาะไร่ บ้านโพธิ์
116 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย เกาะไร่ บ้านโพธิ์
117 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ เกาะไร่ บ้านโพธิ์
118 โรงเรียนประสาทวิทยา เทพราช บ้านโพธิ์
119 โรงเรียนวัดเทพราช เทพราช บ้านโพธิ์ 0-3859-5454
120 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง เทพราช บ้านโพธิ์
121 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ แสนภูดาษ บ้านโพธิ์
122 โรงเรียนวัดศรีมงคล แหลมประดู่ บ้านโพธิ์
123 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี แหลมประดู่ บ้านโพธิ์
124 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม แหลมประดู่ บ้านโพธิ์
125 โรงเรียนดาราสมุทร เมืองฉะเชิงเทรา
126 โรงเรียนวัดจุกเฌอ คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา
127 โรงเรียนวัดชนะสงสาร คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา
128 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา
129 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา
130 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา
131 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา
132 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์ คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา
133 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา
134 โรงเรียนโรงเรียนวัดไชยธารา คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา
135 โรงเรียนวัดไชยธารา คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา 019325968
136 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา
137 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา 08-9205-1770
138 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา
139 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา
140 โรงเรียนตลาดเปร็ง(น้อยใจบุญอุทิศ) คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา
141 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา
142 โรงเรียนบ้านเกาะดอน คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา 0-3808-0029
143 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา
144 โรงเรียนวัดนิโครธาราม ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา
145 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา
146 โรงเรียนวัดนาคู บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา
147 โรงเรียนวัดบ้านนา(ประชาชนรังสฤษฎิ์) บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา
148 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา
149 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา
150 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา
151 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา
152 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา
153 โรงเรียนสันติภาพ บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา
154 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา 0-3898-1415
155 โรงเรียนวัดบางปรง บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา
156 โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา
157 โรงเรียนวัดโพธาราม บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา
158 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา
159 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา 0-3856-5864
160 โรงเรียนวัดบางปลานัก บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา
161 โรงเรียนวัดเกาะ บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา
162 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา
163 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา
164 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา
165 โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา 0-3885-6494
166 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา
167 โรงเรียนวัดทด บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา
168 โรงเรียนบ้านบางไผ่ บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา
169 โรงเรียนวัดสายชล ณ รังษี บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา
170 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา
171 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา
172 โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา
173 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
174 โรงเรียนสุเมธานุศาสน์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
175 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
176 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร “สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์” หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
177 โรงเรียนพุทธโสธร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
178 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
179 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
180 โรงเรียนดัดดรุณี หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
181 โรงเรียนศรีวรการ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
182 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 511381
183 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา